Secret Spotin palveluita koskevat henkilötietojen suojaperiaatteet

Päivitetty 2.10.2019

Secret Surf Oy (jäljempänä “Secret Spot”) on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke kuvaa Secret Spotin henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. “Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Secret Spotin palvelujen käyttäminen, käyttäjän muu asiallinen yhteys Secret Spotin palveluihin tai käyttäjän suostumus.
Mikäli et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojapolitiikan mukaisesti, älä käytä Secret Spotin sivustoja tai palveluja.

Mitä tietoa keräämme?
Secret Spotille antamasi tiedot, kuten:

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Yhteydenotto tai palautetieto
Secret Spot voi kerätä käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.
Henkilötietojasi voidaan kerätä palvelun käytön yhteydessä, lähettäessäsi viestejä Secret Spotin asiakaspalvelun kautta, kilpailujen tai kampanjoiden yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme.
Henkilötietojasi voidaan kerätä myös kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä, esimerkiksi Väestörekisteristä.
Lisäksi voidaan kerätä muita yhteystietoja, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen. Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot, sekä mieltymyksiäsi, toivomuksiasi ja tietoja antamistasi suostumuksista sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja palvelujemme kohdentamiseen.

Keräämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi ja/tai käyttämisiisi palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja. Keräämme myös tuotteiden ja palvelujen maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoitteen.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?
Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.
1. Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen
Henkilötietojasi voidaan käyttää tilaustesi hallinnointiin, sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen sekä pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös käyttäjien tunnistamiseen, tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseen, viestien välitykseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan, lain sallimissa rajoissa. Henkilötietojasi ei luovuteta Secret Spotin ulkopuolelle käytettäväksi markkinointiin ilman suostumustasi.
2. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
Henkilötietojasi voidaan käyttää Secret Spotin tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Käytämme ensisijaisesti tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteittemme ja palvelujemme kohdentamiseen, esimerkiksi voidaksemme näyttää sinulle räätälöityja sisältöjä. Voimme tehdä tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellyttämiä tilastoja ja yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen.
3. Asiakasviestintä ja markkinointi
Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Secret Spotin markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi informoidaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista.
Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely
Pyrimme välttämään henkilötietojen keräämistä alle 18-vuotiaista henkilöistä. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 18 vuotiaita koskevia tietoja voi päätyä tietokantoihimme. Toimintatapanamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta.

Luovutammeko henkilötietoja?
Secret Spot ei luovuta henkilötietojasi muuten kuin seuraavissa tilanteissa:
1. Suostumus.
Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin olet antanut meille siihen suostumuksesi. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi yhteisöpalvelut ja sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään. Lataamalla kuvan tai vastaamalla kuvanjakamispyyntöömme tunnisteella #secretspothelsinki tai sitä vastaavaa tunnistetta käyttäen hyväksyt seuraavat ehdot:

2. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan, esimerkiksi viranomaisen esittämän vaatimuksen perusteella.

3. Yritysjärjestelyt
Mikäli Secret Spot myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?
Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.
Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?
Kaikkeen henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen. Secret Spot pyrkii käyttämään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi
Kuinka kauan säilytämme tietojasi?
Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.
Mitkä ovat oikeutesi?
Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Secret Spotia käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin.
Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen
Secret Spot kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojalauseketta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Secret Spot ilmoittaa asiasta tämän tietosuojalausekkeen alussa.
Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?
Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Secret Spot, osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 15, 00101 Helsinki.
Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@secretspot.fi
Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Secret Spotilla on oikeus käyttää tunnisteilla #secretspot #secretspothelsinki, -merkitsemiäsi kuvia sivustollaan, uutiskirjeessään, sähköpostissaan, sosiaalisessa mediassaan ja muilla kanavillaan tapahtuvassa asiakasmarkkinoinnissa. Secret Spotilla on oikeus muokata jakamaansa kuvaa, mutta kuvan omistaja ei luovuta kuvaa tai sen myynti- ja vaihtamisoikeuksia Secret Spotin omistukseen.
Tunnistetta käyttäen vahvistat myös, että sinulla on kaikki oikeudet kuvaan ja lupa sen jakamiseen kaikilla siinä esiintyviltä henkilöiltä eikä kuvan jakaminen Secret Spotin toimesta aiheuta vahinkoa millekään osapuolelle tai riko lakia. Secret Spot on täten vapautettu kaikista velvotteista maksaa korvausta kuvan käytöstä.